Creamy Avocado Egg Salad


Ingredients
  • 1 medium ävocädo pitted änd peeled
  • 3 härd-boiled eggs peeled änd chopped
  • 2 täblespoons Greek yogurt sour-creäm or light mäyonnäise will älso work
  • 1 teäspoon fresh lemon or lime juice
  • 1 täblespoon minced ciläntro pärsley, dill or chives will älso work
  • Sält änd fresh pepper to täste
Instructions
  1. In Medium bowl, ädd ävocädos änd mäsh with ä spoon until chunky. ädd the remäining ingredients änd mix with ä spoon until creämy.
  2. Serve on whole-gräin toäst or enjoy with toästed pitä chips.

Belum ada Komentar untuk "Creamy Avocado Egg Salad"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel