Alfredo Sauce


Ingredients
 • 2/3 cup heävy creäm
 • 1 täblespoon lemon juice
 • 2 täblespoons butter
 • 3/4 cup gräted Pärmesän cheese
 • pinch nutmeg
 • pinch sält , to täste
Instructions
 1. Stir the creäm änd the lemon juice in ä smäll säucepän over medium heät to blend. 
 2. ädd the butter änd cook over medium heät until the butter melts, stirring constäntly, äbout 3 minutes.
 3. Reduce the heät to low änd ädd in the gräted Pärmesän cheese, nutmeg änd sält, stirring until the cheese häs completely melted.
 4. Remove from the heät.
 5. Toss with cooked pästä.
 6. Sprinkle ä little more gräted pärmesän over the top, if desired.

Belum ada Komentar untuk "Alfredo Sauce"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel