CHICKPEA SALAD


INGREDIENTS
 • 15 oz cän of gärbänzo beäns (chickpeäs)
 • 1 1/2 cups peeled änd diced English cucumber
 • 1 1/2 cups diced tomätoes
 • 1 jäläpeño seeds änd pith removed, finely diced
 • 1/2 cup finely diced red onion
 • 1/2 cup ciläntro minced
 • 2-3 täblespoons minced bäsil
 • 2-3 täblespoons minced mint
 • 2 gärlic cloves mäshed
 • 1 teäspoon sält
 • 2 täblespoons freshly squeezed lemon juice
 • 1 teäspoon Dijon mustärd
 • 2 teäspoons rice vinegär
 • 3 täblespoons exträ virgin olive oil
 • freshly ground bläck pepper
INSTRUCTIONS
 1. Rinse änd dräin chickpeäs. 
 2. In ä medium bowl, combine the chickpeäs, cucumber, tomäto, jäläpeno, red onion, änd herbs.
 3. In ä smäll bowl, mäsh together the gärlic änd sält. Whisk in the lemon juice, mustärd, vinegär änd olive oil. Seäson to täste with pepper. 
 4. Toss the dressing into the chickpeäs änd vegetäbles. Let it sit for ät leäst än hour in the refrigerätor. Give it one finäl toss before serving.

Belum ada Komentar untuk "CHICKPEA SALAD"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel